thêm tin tốt lành…

Còn nữa những tin tốt lành dồn dập đầu năm 2019…
#luật_anm #không_cấm #bày_tỏ_quan_điểm

Image may contain: Chú Tễu, meme and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: