đồ chó đẻ!

Khui chai BV George de Latour lai rai một mình chờ cậu 2018 và cô 2019 giao ban. Chợt nghĩ tới khung cảnh chính trị nội bộ csvn vẫn thường được mô tả là lò này lò nọ. Thực chất của nó có đúng vậy không? Tại sao có đứa là thằng còn đứa kia là củi? Và, liệu nó đang đun những gì của chính nó?
Hay đó chỉ là một sới tranh quyền trong trại súc vật?
Chợt nhớ tới 1 bức họa nổi tiếng của giới xâm mình, rồi mường tượng ra tiếng sủa chửi nhau trong đó…
#đồ_chó_đẻ ! #không#mày_mới_là_đồ_chó_đẻ !
Hãy khởi động 2019 bằng bức tranh Mậu Tuất này để lấy trớn bước vào Kỷ Hợi…
CHÚC CÁC BẠN MÌNH VỮNG BƯỚC DẪM LÊN VÀ BƯỚC QUA CÁI LUẬT ANIMAL CŨNG HẾT SỨC CHÓ ĐẺ KIA…
Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: