#csvn #hèn

Đầu năm khai bút? Ừ, thì khai…
Đăng tin tích cực? Ừ, thì cực…
#csvn #hèn

Image may contain: cloud, sky and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: