nhõn 12 tháng…

Trước thềm 2019, tức chỉ còn nhõn 12 tháng… “Đã đến lúc phải mang thế giới về Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.
#nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: Phạm Thành, smiling, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: