củ lạ…

Tiên sư bọn khốn dúi cờ vào tay ngư dân đẩy ra chỗ chết. Giặc đã tràn ngập khắp nơi mà vẫn rón rén cái củ gì của giặc cũng kêu là LẠ…
#dmcs

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: