#kỷ_niệm_chương

Tuần trước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành vừa mới trao tặng Kỷ NIệm Chương cho Uông Tế Châu, Trưởng Đại diện Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tuần này, toàn bộ tướng lãnh VN nhận lại 1 kỷ niệm chương hình trụ, đầu đỏ, có ghi chữ Tàu rành mạch…
#kỷ_niệm_chương

Image may contain: one or more people

Comments are closed.

%d bloggers like this: