#biển_tàu #núi_nợ

Vì đâu nên nỗi? MUỐN SỐNG PHẢI DỨT ĐIỂM CÁI ĐẠI HỌA CÙM DÂN – LẠY GIẶC NÀY…
#biển_tàu #núi_nợ

Image may contain: one or more people

Comments are closed.

%d bloggers like this: