#vật_thể_lạ

Những “vật thể lạ” có hình dáng ngư lôi xuất hiện ở Hoàng Sa, Quảng Bình, Phú Yên… cho thấy mức độ bành trướng của giặc Tàu ô và mức độ hèn hạ của thứ gọi là lãnh đạo csvn…
#ngư_lôi #trung_cộng là #vật_thể_lạ

Image may contain: one or more people and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: