Núi Nợ…

“Nợ của chúng ta tất cả là 235% GDP, bao gồm cả nợ của doanh nghiệp, của người dân, của chính phủ. Sống trên núi nợ thì làm ăn ra sao?” TS Lưu Bích Hồ nhận định trong buổi tọa đàm Sức Bật Kinh Tế Từ Tam Nông 19.12.2018.
64 CÁI ĐẦU TÀU ĐẦU TÔM, HAY CHIẾC CÚP SUZUKI, CÓ GIÚP ĐƯỢC GÌ KHÔNG?
#sức_bật_kinh_tế từ chân #núi_nợ

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: