#nga_sửa_khí_quyển

Chép lại 1 stt của FB Trần Chí Kông:
“Khí quyển là ‘sở hữu toàn dân’ do Nga quản lý và sử dụng”
#nga_sửa_khí_quyển
Nghe quen quen , nên ĐTL comment bằng hình:

Image may contain: one or more people and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: