Trùm…

Trùm giáo viên là hiệu trưởng. Trùm hiệu trưởng là bộ trưởng. Trùm bộ trưởng là thủ tướng. Trùm thủ tướng là bí tịch. Cái gốc của mọi vấn đề là ở cái đảng nhung nhúc những tay trùm mafia này…
#phùng_xuân_nhạ #nguyễn_phú_trọng

Image may contain: 2 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: