68 tướng Hà Tĩnh họp mặt…

Báo Hà Tĩnh: “Phát huy truyền thống, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển đúng hướng…” (của FORMOSA?) #bt_lê_hồng_sơn

Image may contain: 5 people, including Dung Dang and Đinh Văn Hải, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: