công to nhất…

Hỏi công to nhất thuộc về tay ai?
#nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: Phạm Thành, meme and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: