#súc_vật & #quyền_súc_vật

Tàu có hổ quyền, hầu quyền, xà quyền… rất xoàng. Ta bao hàm toàn bộ SÚC-VẬT-QUYỀN, mới bảnh.
Bạn đã đọc ấn bản mới nhất của quyển TRẠI SÚC VẬT chưa? Nếu chưa thì nên tìm đọc ngay để kịp thời cập nhật sự hiểu biết của bạn về NỘI QUY của TRẠI…
#súc_vật & #quyền_súc_vật

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: