#không_tranh_luận

Quốc Hội XHCN là nơi phổ biến chỉ thị và lấy số đẹp phần trăm chứ nào phải chỗ mổ bò đâu mà tranh cãi chứ?
#không_tranh_luận trong #phiên_chất_vấn

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: