còn nghèo lắm…

“Đất nước chúng ta còn nghèo lắm. Việc bạn (Quỳnh-SV Thái Nguyên) nói chế độ hỗ trợ toàn diện, bền vững cho các SV giỏi chưa có là đúng. Tuy nhiên, chúng ta còn có rất nhiều đối tượng cần hỗ trợ: người có công, người yếu thế… với lượng ngân sách bỏ ra rất lớn. Nói như thế không phải để thanh minh cho việc chưa có chính sách hỗ trợ toàn diện cho sinh viên giỏi” #vũ_đức_đam
ĐÓ LÀ CHƯA TÍNH NGÂN SÁCH TƯỢNG ĐÀI & CÁC QUẢ ĐẤM THÉP?

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: