cớ mất cái …hư không!

Cả đảng hè nhau cớ mất cái …hư không!
#nguyễn_thiện_nhân #đánh_tráo #nguyên_nhân & #hệ_quả #thủ_thiêm

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: