Bắt nhớ #tể_tướng…

Mã nó khác Diệc Lam ta quá. Đợi mãi chẳng đứa nào thè…
Bắt nhớ #tể_tướng #đầu_tàu_lai_đầu_tôm nhà ta…

Image may contain: 1 person, crowd and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: