Nào có khó gì…

Tể tướng dí cái khó cho tay kiến trúc sư ngành xây dựng đảng. Decks ngờ nó trả lời trơn tuột như 1 cái đánh rắm: Nào có khó gì, cứ tặng cho mỗi đứa nửa vé bóng đá chung kết là xong tất!
#nguyễn_xuân_phúc #nguyễn_phú_trọng

Image may contain: Phạm Thành, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: