#đặng_thanh_bình

Biển thủ 15.000.000.000.000 đồng (đọc là 15 nghìn tỷ đồng) chỉ bị 3 năm tù treo, nhờ Luật Người Cao Tuổi…
LUẬT THẾ MÀ KHÔNG CHÍ MINH THÌ LÀ CỨT À?
#đặng_thanh_bình

Image may contain: 3 people

Comments are closed.

%d bloggers like this: