sai sót suốt…

Tui sai sót chỉ 11 năm. Có đồng chí sai sót suốt 18 năm, từ thời làm bí thư thành ủy thủ đô, cho tới lúc đầu bạc, thì đã sao?
#nguyễn_thành_tài #nguyễn_phú_trọng

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: