Đánh…

Hiệu lệnh XHCN được chuyển đi thế nào? Truyền Tin đánh morse; Thủy Thủ đánh đèn; Tiền Tiêu đánh mõ; Tuyên Truyền đánh tráo; Thiên Tử đánh rắm; Trí Thức đánh mùi; Truyền Thông đánh đĩ; Thủ Trưởng đánh tháo; Thanh Tra đánh đồng; Tặc Tử đánh vần; Thủ Tướng đánh lưỡi…
#nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: