lợi thế đói khát…

“Mỗi cuộc cách mạng sẽ tạo cơ hội cho một số ít nước bứt phá, trở thành nước phát triển. Việt Nam phải đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0 để thay đổi thứ hạng, trở thành nước phát triển… Sứ mạng này đặt lên vai các bạn thanh niên. Hãy coi đây như một cuộc chiến giải phóng dân tộc mà thanh niên phải đi đầu. Việt Nam đã nuôi dưỡng các bạn, như người mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn, đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới và mang thế giới về Việt Nam… Đói khát không phải là một bất lợi mà là một lợi thế, mà cái đó thì thanh niên luôn có thừa”. #nguyễn_mạnh_hùng

Image may contain: Dũng Mai, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: