#cấm_tổ_chức_noel

Santa hỏi xoáy… Nhân đọc công văn sở giáo dục VN #cấm_tổ_chức_noel trong trường học:

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: