cần chó gì…

Ở xứ này có ối đứa chẳng cần chó gì phải nói gạt thiên hạ mới thành NÓ đó #nguyễn_thiện_nhân

 

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: