#mắt_xích_hỏng

Nguyễn Phú Trọng, nói về cái gọi là QH: “Điều quan trọng là dân chủ nhưng có kỷ cương, đúng hướng, đúng đường lối chủ trương chỉ đạo của Đảng, của Trung ương Đảng…”.
#không_ai_không_biết #mắt_xích_hỏng ở đâu!

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: