không cao hơn thì cũng phải bằng…

“Cao Bằng là nôi của cách mạng nhưng còn rất khó khăn… Chúc các nhà đầu tư thành công, góp phần cho tỉnh Cao Bằng ‘không cao hơn thì cũng phải bằng’…”. #nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: Phạm Thành, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: