đùa đâu?

FB Dũng Mai:

“Cô giáo không trực tiếp đánh học sinh mà ra “nghị quyết” cho các học sinh khác tát bạn hơn hai trăm cái là rất đúng bài.

Khi tập thể các bạn trong lớp đã nhúng tay vào tội ác thì tội ác biến thành hành động chính nghĩa. Nạn nhân sẽ cô đơn hơn bao giờ hết vì tất cả mọi người quanh mình đều là kẻ thủ ác. Thù hận nếu có thì đã được chia đều cho tất cả các bạn trong lớp – là những kẻ thực thi, mà không tập trung vào cô giáo. Thù hận không có mục tiêu chính là thù hận nhạt nhoà.

Tôi hình dung đó là kịch bản thu nhỏ của cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất những năm trước đây. Điều khiển được đám quần chúng tốt ấy, cách mạng mới thành công. Đảng ta vĩ đại thật chứ đùa đâu”.
#cải_cách_ruộng_đất & #231_cái_tát ở #thcs_duy_ninh

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: