#ý_thức #bảo_vệ_lãnh_thổ

Chép lại 1 stt của FB Phạm Lưu Vũ:

CÔNG LÝ HỀ

Vụ cướp đất trắng trợn, tàn bạo ở Thủ Thiêm kéo dài hàng chục năm trời đã phơi bày bộ mặt gian ác của những tên kẻ cướp, mấy đời nắm chính quyền thành phố: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang…

Đây là giới hạn cuối cùng của oan khốc, là sự lên tiếng của lương tri, của nhân quả báo ứng… chứ không phải sự lên tiếng của công lý. Không có công lý nào ở đây hết. Chớ có nhận xằng. Nhân quả báo ứng là luật của xuất thế gian, không phải của thế gian này. Luật ấy trên cả trời, trời cũng không đủ tư cách để dự vào đây, huống hồ cái gọi là “công lý”.

Công lý còn đang lẹt đẹt ở tít mãi đâu đâu kia, chưa thấy bóng dáng của nó, chưa ngửi thấy mùi của nó, nó còn đang trốn kĩ trong hậu trường để hóa trang, để chuẩn bị kịch bản… trước khi buộc phải bước ra sân khấu.

Bên ngoài thì giặc Trung Quốc cướp biển, lấn chiếm lãnh thổ, hủy hoại môi trường, chiếm đoạt nền kinh tế, chia rẽ lòng người… Bên trong thì cướp đất của dân…

đã #cướp_đất_của_dân thì không có #ý_thức #bảo_vệ_lãnh_thổ

Image may contain: one or more people and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: