#trái_tim_người_cs…

Nhân nghe 1 thằng tướng cướp bảo ‘Cuộc đời tôi mất hết tất cả, chỉ còn trái tim người Cộng Sản’, bắt nhớ tới 1 bài hát thuở nọ:
♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng…
♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ Chết trong lồng kính (cũng) cần có 1 tấm lòng…
Thấy trong lăng cái xác thiếu nguyên bộ đồ lòng, sá gì chỉ mỗi trái tim?
CÓ MÀ XUỐNG THÊM VÀI TẦNG ĐỊA NGỤC HỌA MAY MỚI TÌM RA #trái_tim_người_cs

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: