#14_15_sân_sau

TPO 21/11/2018 15:22 – “Không những 1 sân trước mà 4,5 ‘sân sau’. Tôi nói các đồng chí đang ở đây tôi không tiện nói tên, có ông 14 -15 cái sân sau, đừng tưởng Thủ tướng không biết” #nguyễn_xuân_phúc #14_15_sân_sau

Image may contain: 2 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: