ĐỪNG HÒNG!

Bão tố có làm đổ gì thì cũng còn cơ dựng lại. BÃO DÂN THÌ ĐỪNG HÒNG! Thật.

Image may contain: outdoor

Comments are closed.

%d bloggers like this: