#20_tháng_11 #phùng_xuân_nhạ

Cực lực chào đón ngày nhà giáo VN 20/11… Bạn Nguyễn Khanh còn đang lăn tăn chưa biết gửi quà gì tặng BT bộ Dục, thì đây, FB Phạm An Hòa đã có đôi dòng khánh tặng tư lệnh lực lượng giáo viên… Tựa đề bài thơ là:
N U Ậ T. N Ệ. C H I. Đ Â U. Q U Á. NẠ. N Ù N G
#20_tháng_11 #phùng_xuân_nhạ

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: