vầy sao?

Thù tướng vầy sao? Ngây thơ hay Ngây ngô? Nhiều phần là Ngô Sắc nhờ?
Quốc thể là vầy sao? Thần khí hay Thần kinh? Nhiều phần là Kinh Cuồng?
NHỤC CẢ ĐẢNG NHÀ NÓ!
#nguyễn_xuân_phúc

Image may contain: 3 people, including Phạm Thành, people smiling, suit and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: