luật cung-cầu…

Chẳng nhân quyền, chẳng nhân đạo gì sất… Chỉ là kinh tế. Thị trường ngoài kia vẫn cầu thì ta phải tích để cung thôi…
#nguyễn_phú_trọng

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: