#thắng_lợi #thuốc_thần

Khác với Dân công khai… Đâu đó, ở chỗ kín nhất nước, vẫn có vài kẻ đồng bọn rón rén mở hội ăn mừng…
Lại còn thì thầm thách đối và cẩn đối nữa cơ…
#thắng_lợi #thuốc_thần

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: