khấp thủ rước thù…

Nhặt được 1 bài thơ hay trên mạng, không thể không chia sẻ với các bạn mình, nhân dịp chuẩn bị tổng kịch liệt kỷ niệm một ngày thu bọn thú khấp thủ rước thù vào thụ hưởng…

#19_tháng_8

Comments are closed.

%d bloggers like this: