phải có #luật để #bảo_vệ #chế_độ

Đừng mất công lật tự điển hay gúc-gồ tra cứu. Hãy lắng nghe kẻ cầm quyền tối cao của cả đảng và cả nước, bạn sẽ hiểu nhanh hơn: Luật là gì? Luật để làm gì? Thế nào là nhà nước pháp quyền? Hay, LUẬT LÀ THẰNG NÀO/CON NÀO?.v…
#nguyễn_phú_trọng : phải có #luật để #bảo_vệ #chế_độ

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: