#nhà_ngủ_tập_thể…

Theo bạn, có bao nhiêu ghế sắp cháy? Cuối nhiệm kỳ sẽ còn lại mấy?
#nhà_ngủ_tập_thể

Like this:

Comments are closed.

%d bloggers like this: