#đốt_sạch #đan_viện #thiên_an…

Đốt, đốt nữa, bàn tay không phút nghỉ… Thời chiến ta đốt trụi Trường Sơn, để thời bình ta đốt sạch thánh thất, giáo đường, chùa chiền, đan viện…
Bạn đoán đi: Ai ra lệnh #đốt_sạch #đan_viện #thiên_an ? Ai?

Image may contain: tree, outdoor, text and nature

Comments are closed.

%d bloggers like this: