#pol_pot #bacho #19_tháng_5

Top 13 những kẻ sát nhân số triệu là những ai? Nhựt trình Daily Beast xếp hạng Pol Pot thứ 10. Kế đó là Bacho thứ 11. Cả 2 có chung một ngày kỷ niệm sinh nhật chính thức. Lắm người bảo giá mà chúng nó đừng có ngày sinh thì nhân loại đã đỡ mất mạng ít ra là 4 triệu người…
#pol_pot #bacho #19_tháng_5

Image may contain: 2 people, people smiling, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: