#rạch_mặt bọn #phá_nát_đất_nước

Nhân đọc mấy dòng đe nẹt của Trần Nhật Quang hồi năm ngoái đòi rạch mặt FB Đỗ Thanh Vân về tội phá nát đất nước, chợt nghĩ đến nhu cầu liệt kê một bản danh sách ngắn giúp cho Quang Lùn dễ hành sự theo tâm nguyện rạch mặt bọn phá nước và bán nước.
Bản lược kê này chắc chắn còn thiếu sót rất nhiều, mong được các bạn chiếu cố bổ sung và theo dõi xem ka ka quang lùn thanh toán được nhóm nào.
SỢ CHÓ GÌ BỌN NÓ? LÀM ĐI QUANG! HÃY CHỨNG TỎ BẰNG HÀNH ĐỘNG RẰNG DLV KHÔNG CHỈ BIẾT SỦA, QUANG NHẪY! LÀM COI NÀO!

#trần_nhật_quang đòi #rạch_mặt bọn #phá_nát_đất_nước

Comments are closed.

%d bloggers like this: