#fidel_castro #thà_ăn_cỏ…

VNnet 19/04/2018 10:32 GMT+7:
“Thanh Hóa – Chăn trâu bò phải đóng phí cỏ…
Cụ thể, phí đồng cỏ thu 100.000 đồng/con/năm; thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo từng mức độ khác nhau. Hộ có 1-3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; 3-5 con, thu 500.000; 5-10 con thu 1 triệu và hộ từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng…”.
FIDEL CASTRO THÀ CHẾT HƠN ĐÓNG PHÍ CỎ!
#fidel_castro #thà_ăn_cỏ #thanh_hóa #đóng_phí_cỏ:

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: