#thần_thơ…

Nhắn các em phục vụ ở Mường Thanh Hotel: Có bị quất xuôi quất ngược chừng nào đi nữa, hãy tự hào là các em đã phục vụ đảng, tức là đã phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương, phục vụ lịch sử, phục vụ đạo đức và phục vụ văn minh…
Sứ mệnh chính trị cả đấy! Không dễ gì mà cả đời các em được tặng 4 câu thơ thần với một chữ ký trang trọng như thế đâu, nhá!
#thần_thơ #nguyễn_phú_trọng

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: