#không_tư_túi…

Cứ hỏi bác Lú thì rõ. Nếu tư túi tôi không thể nào yên hay lên chức nếu dells chung chi lên bác… Đừng nghi oan cho lãnh đạo… hu hu hu.
#nguyễn_văn_thể #không_tư_túi #bot_cai_lậy

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: