Cha tiên nhân…

FB Tuan Chu: Hôm qua trưng bày 18 bảo vật quốc gia, trong đó có cuốn “ngục trung nhật ký” của bác tớ. Đây là tác phẩm vĩ đại của người mà bất cứ bạn nào học cấp 3 đều đã học qua. Bản gốc chữ Hán trưng bày ghi thời gian sáng tác năm 1932-1933 được các báo đăng rầm rộ sau đó gỡ hình ảnh xuống vì phát hiện ra bác đi tù vào năm 1942-1943. Về chuyện này tớ có mấy nhời như sau…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: