THUYẾT THOÁT HIỂM, năm ngoái…

THUYẾT THOÁT HIỂM, 22/10/2016:

10 nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế có tính ưu tiên cao cần được tập trung nguồn lực thực hiện, gồm:

Thứ nhất, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệm tư nhân ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Thứ 2, kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước một cách thực chất theo lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt.

Thứ 3, hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công.

Thứ 4, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chịu áp lực cạnh tranh thị trường.

Thứ 5, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu và áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các tổ chức tín dụng.

Thứ 6, mở rộng quy mô, gia tăng số lượng và cải thiện chất lượng nhà đầu tư, các sản phẩm hàng hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và thị trường bảo hiểm.

Thứ 7, hiện đại hóa công tác quy hoạch và kế hoạch.

Thứ 8, tập trung phát triển và tái cơ cấu các ngành kinh tế ưu tiên, dựa trên các sáng kiến và dự án đề xuất, thực hiện bởi khu vực doanh nghiệp.

Thứ 9, khuyến khích mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc tương đương trở lên, theo các quy định sản xuất xanh – sạch – phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản và bảo đảm chất lượng nông sản trên thị trường.

Thứ 10, bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định đang cản trở tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp luật thúc đẩy thị trường đất đai hoạt động hiệu quả.

BẠN CÓ NGHE THÊM TIN TỨC GÌ MỚI KHÔNG?
Đừng hỏi Lú. Mọi thứ tình hình đều không có gì mới…
#nguyenchidung #taicocaukinhte

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: