THỚT…

Chỉ 25 giây, về chủ đề THỚT
Nhân đọc phiếm luận Đồ Mặt Thớt của Tưởng Năng Tiến, và nhặt được cái còm 4 dòng của FB Tran Manh Hao
#thot & #matthot

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: