Tiên sư anh Tào Tháo!

Đã “Tiên sư anh Tào Tháo!” thì phải “Tiên sư 3 đời bọn hiến đất dâng biển của ta cho giặc!”.
#tapcanbinh #khongxamluoc #langgieng #datunguyen #hiendang

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: