Hãy khám mắt …

Hãy khám mắt trước và sau khi đọc bản tin này. Khám trước để thấy cho rõ con số một ngàn tỷ. Khám sau để xem là bản tin có gây hiệu ứng gì ở niềm tin và chuyện mắt thấy tai nghe không…
#benhvienmat #dengoaisosach #1ngantydong

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: